OPIS TECHNICZNY

Nowe zaplecze utrzymania taboru znajduje się na terenie stacji postojowej Warszawa Grochów. W jego skład wchodzi hala wielopociągowa wraz z towarzyszącymi obiektami:

 • zapleczem automatycznej myjni pociągowej wraz z myjnią i oczyszczalnią,
 • rozdzielnią niskiego napięcia,
 • drogą dojazdową,
 • układem torowym z siecią trakcyjną i urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, instalacją centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektro-energetyczną, telekomunikacyjną i sprężonego powietrza,
 • zbiornikiem retencyjnym.

Budynek hali jest zlokalizowany na działce o pow. 26 152 m2, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 12 793 tys. m2.

Utrzymanie pociągów, realizowane na terenie hali, polega na:

 • bieżących inspekcjach składów zespołowych,
 • profilaktycznych pracach utrzymaniowych,
 • czyszczeniu wewnątrz i na zewnątrz,
 • naprawie głównych podzespołów bieżącego utrzymania,
 • reprofilowaniu kół. 

Serwisowanie pociągów, realizowane na terenie projektowanej hali, polega na:

 • uzupełnianiu płynu do mycia okien kabiny maszynisty,
 • uzupełnieniu wody dla potrzeb sanitarnych,
 • uzupełnieniu piaskarek,
 • czyszczeniu i opróżnianiu toalet,
 • wymianie olejów,
 • drobnych naprawach korekcyjnych.

Część prac utrzymaniowych będzie wykonywana poza Centrum Serwisowym. Są to w szczególności:

 • ingerencja w zestawy kołowe (wózki, osie, przekładnie, wymiana kół, wymiana amortyzatorów),
 • ingerencja w zestawy hamulcowe (siłowniki hamulców),
 • naprawy sprężarek oraz kadłubów,
 • ingerencja i naprawa napędu,
 • ingerencja i naprawa układu elektromechanicznego,
 • remonty kapitalne klimatyzacji,
 • wymiana elementów kadłuba, malowanie elementów,
 • naprawa obwodów elektrycznych, kontrola obwodów elektrycznych,
 • spawanie wszelkich elementów zespołów trakcyjnych,
 • malowanie elementów zespołów trakcyjnych. 

Budynek został podzielony funkcjonalnie na:

 • halę,
 • warsztaty pomocnicze,
 • magazyn,
 • biura.