HALA WIELOPOCIĄGOWA

W hali zlokalizowane są 3 tory utrzymaniowe i 2 tory naprawcze.

Na każdym torze utrzymaniowymi i naprawczym znajduje się 190-metrowe stanowisko mogące obsłużyć cały skład pociągu.

Wzdłuż każdego ze stanowisk biegnie główny kanał rewizyjny, aby umożliwić dostęp do podwozia pociągu. 

Każde stanowisko utrzymaniowe wyposażone jest w podnośnik o długości użytkowej ok. 180 m i wysokości ok. 3,55 m ponad poziomem szyn, który umożliwia podniesienie ładunku o masie 250 daN/m2 oraz dostęp do urządzeń umieszczonych na dachu pociągu. Dodatkowo jest wyposażone w suwnicę pomostową o udźwigu 1,5 tony (zasięg suwnicy pokrywa cały skład).

Każde stanowisko utrzymaniowe (usytuowane po obu stronach, wzdłuż składu) zostało wyposażone w dwa sterowane podesty, które umożliwiają dostęp do środka pociągu z głównego kanału rewizyjnego.

Pierwszy tor naprawczy zawiera stanowisko podnoszenia, składające się z systemu podnośników wagonu oraz demontowanego systemu torów. Drugi tor - tokarkę podpodłogową, umożliwiającą reprofilowanie kół pociągu oraz stanowisko umożliwiające dokonywania napraw pociągu. Oba tory naprawcze są wyposażone w specjalną suwnicę pomostową z minimalnym udźwigiem 10 ton.

Stanowisko wyposażone w system podnoszenia pociągu umożliwia podniesienie całego składu pociągu przy wykorzystaniu 28 zsynchronizowanych przenośnych podnośników sterowanych centralnie.

Przed stanowiskiem podnoszenia pociągu znajduje się system torów ruchomych do wymiany osi lub ciężkiego wyposażenia montowanego na podwoziu, bez konieczności unoszenia całego pociągu.