AUTOMATYCZNA MYJNIA POCIĄGOWA

Zautomatyzowana myjnia pozwala na przeprowadzenie:

  • zewnętrznego mycia pociągu przy użyciu stacjonarnego automatycznego urządzenia myjącego,

  • intensywnego mycia zewnętrznego pociągu, poprzez dodatkowe ręczne mycie pociągów.

Mycie zewnętrzne odbywa się podczas przejazdu składu przez myjnię, przy tzw. „prędkości mycia" (ok. 3 km/h).

Myjnia wyposażona jest w szczotki do czyszczenia boków pociągu (włącznie z brzegami dachu) oraz przodu i tyłu pociągu.

Całkowita długość myjni pociągowej to ok. 250 m, gdzie znajduje się:

  • stacjonarne, automatyczne urządzenie myjące,

  • stanowisko ręcznego mycia pociągów.

W celu ograniczenia zużycia wody myjnia funkcjonuje częściowo w obiegu zamkniętym.

W myjni zainstalowano urządzenie do odzyskiwania zużytej wody. Około 65% wody zużytej będzie ponownie wykorzystane do mycia pociągów. Pozostałe 35% będzie odprowadzane do kanalizacji ściekowej.