System informacji pasażerskiej

Wszystkie pociągi są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, a zamontowane wyświetlacze zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami karty UIC 176.

Zewnętrzne wyświetlacze LED

Na każdych drzwiach (także tych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych) znajdzie się jeden zewnętrzny wyświetlacz LED, który będzie informować o:

 • symbolu przewoźnika i wagonu,
 • numerze kursu,
 • numerze wagonu,
 • stacji docelowej,
 • stacjach pośrednich (w formie tekstu przewijanego).

Wewnętrzne wyświetlacze LED

Na końcu każdego przedziału pasażerskiego nad drzwiami, zostaną zamontowane 2 wyświetlacze, które będą pokazywać:

 • nazwę kolejnej stacji i stacji docelowej,
 • aktualną datę i godzinę,
 • informację o dostępności toalety.

W zależności od przebiegu trasy oraz potrzeb wyświetlacze można zaprogramować tak, aby przedstawiały dodatkowe informacje, np.:

 • podjazd do stacji,
 • zatrzymanie na stacji,
 • wyjazd ze stacji.