Ciekawostki

Wyższa prędkość niż 160 km/h stawia dodatkowe wymagania infrastrukturze kolejowej:

 • sieć trakcyjna dostosowana jest do pociągów jadących z większą prędkością – czyli jest cięższa,

 • mocniejsze zasilanie sieci trakcyjnej – pociągi jadące z dużą prędkością potrzebują więcej energii elektrycznej na rozpędzanie i utrzymanie prędkości,

 • przewody sieci trakcyjnej muszą zapewnić stabilny kontakt pantografu pociągu z siecią przy dużej prędkości - są napięte ze zwiększoną siłą, a słupy sieci trakcyjnej są rozstawione gęściej,

 • wymagane są szyny bezstykowe o profilu 60E1 i masie 60 kg/m,

 • większe promienie łuków (nawet ponad 4 km), dzięki czemu siła odśrodkowa działająca na pasażerów przy pokonywaniu łuków jest zmniejszona,

 • przechyłka toru na łukach jest zwiększona, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć działanie siły odśrodkowej, ale ogranicza możliwość korzystania z linii przez wolne pociągi, w szczególności towarowe,

 • w przypadku przejazdu pociągu przez tunel średnica tunelu powinna być większa, w celu ograniczenia efektów zmian ciśnienia, związanych z jazdą z dużymi prędkościami,

 • odstęp między torami jest zwiększony (do 4,5 m), w celu zmniejszenia szarpnięć wywołanych przez gwałtowne zmiany ciśnienia spowodowane przez mijające się składy pociągów,

 • betonowe lub strunobetonowe podkłady są umieszczane w odstępach 60 cm,

 • brak skrzyżowań w poziomie toru - przy prędkościach powyżej 160 km/h wszystkie przejścia muszą być różnopoziomowe (wiadukty, tunele, kładki),

 • wskazana jest bardziej wytrzymała konstrukcja mostów czy wiaduktów.