Kalendarium

 • 11-09-2014
  Homologacja dla Pendolino
 • 16-12-2013
  Sprawdzenie pociągu, w obecności przedstawicieli fundacji Integracja oraz Zero Barier, pod względem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • 09-12-2013
  Testy dynamiczne Pendolino zakończone
 • 02-12-2013
  293 kilometry Pendolino w Polsce
 • 30-10-2013
  Startuje kolejny etap testów Pendolino
 • 26-09-2013
  Pociąg Pendolino na TRAKO
 • 29-08-2013
  Wizyta dziennikarzy w Żmigrodzie
 • 12-08-2013
  Przyjazd pociągu EIC Premium do Polski na testy dynamiczne
 • 17-06-2013
  W fabryce Alstom w Savigliano odbył się pokaz pierwszego składu zespołowego.
 • 28-05-2013
  Prezentacja pociągów wchodzących w skład nowej kategorii Express InterCity Premium (EIC Premium)
 • 15-05-2013
  Zwiększenie przez Eurpejski Bank Inwestycyjny (EBI) wysokości kredytu dla PKP Intercity
 • 24-04-2013
  Przeprowadzenie przez Alstom testów statycznych pierwszych dwóch wagonów w Savigliano
 • 30-01-2013
  Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Serwisowego
 • 06-11-2012
  Rozpoczęcie prac przy budowie Centrum Serwisowego dla składów zespołowych (przekazanie terenu) na warszawskiej Olszynce Grochowskiej
 • 05-11-2012
  Przeprowadzenie przez PKP PLK testów systemu ETCS na fragmencie CMK z Grodziska Mazowieckiego do Olszanowic
 • 08-08-2012
  Otrzymanie unijnego dofinansowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na budowę Centrum Serwisowego dla składów zespołowych
 • 02-04-2012
  Rozpoczęcie prac związanymi z budową składów zespołowych we włoskim Savigliano
 • 17-08-2011
  Podpisanie umowy z CUPT na dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej
 • 19-07-2011
  Podjęcie przez rząd uchwały w sprawie udzielenia gwarancji na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy o finansowanie z EBI na rzecz PKP Intercity
 • 18-07-2011
  Podpisanie umowy na finansowanie projektu z EBI
 • 30-05-2011
  Podpisanie umowy na zakup 20 składów zespołowych z firmą Alstom
 • 06-08-2008
  Ogłoszenie przetargu na zakup 20 składów zespołowych