ABC SKŁADÓW ZESPOŁOWYCH

Alstom Transport

Promuje zrównoważony transport oferując kompletną gamę produktów o najwyższych parametrach: tabor, infrastrukturę, systemy sygnalizacji i sterowania, usługi i rozwiązania „pod klucz”. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania w zakresie transportu, Alstom Transport proponuje swoim klientom produkty i usługi o wysokiej wydajności ekologicznej i ekonomicznej. W roku finansowym 2010-2011 przychody Alstom Transport ze sprzedaży wyniosły 5,6 miliarda euro. Alstom Transport prowadzi działalność w 60 krajach i zatrudnia około 26 000 pracowników. Od pojawienia się w latach siedemdziesiątych XX wieku na całym świecie sprzedano ponad 400 pociągów Pendolino firmy Alstom, które do tej pory przejechały ponad 500 milionów kilometrów. Pociągi te są eksploatowane w 11 krajach: we Włoszech, Niemczech, Czechach, Szwajcarii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Finlandii, Chinach i Rosji.

Bezpieczeństwo

Jedno z najważniejszych kryteriów uwzględnianych na etapie projektowania, budowania i badań. Wyższy poziom bezpieczeństwa osiągnięto dzięki zwiększeniu:

 • bezpieczeństwa czynnego, wynikającego ze skrócenia drogi hamowania,

 • bezpieczeństwa biernego (zderzeniowego) - charakterystyczny, aerodynamiczny "nos" jest wyposażony w specjalnie zaprojektowane elementy pochłaniające energię uderzenia podczas kolizji i ograniczające przeciążenia działające na pasażerów podczas hamowania, szczególnie w pierwszym wagonie. Całkowita energia, jaką mogą pochłonąć te elementy, wynosi 6 megadżuli (1 megadżul odpowiada w przybliżeniu energii kinetycznej pojazdu o masie 1 tony, poruszającego się z prędkością 160 km/h),

 • bezpieczeństwa osobistego pasażerów w składzie - w każdym wagonie zamontowany jest system kamer, podłączonych do  dwóch cyfrowych rejestratorów wideo, natomiast ekran monitoringu CCTV jest umieszczony w przedziale kierownika pociągu, co pozwoli członkom personelu na podgląd obrazu z kamer; każdy wagon wyposażony jest również w system powiadamiania obsługi pociągu (służący do wezwania przez pasażera załogi pokładowej).

Czas przejazdu

Pociag kategorii EIC Premium w 2015 r. będzie pokonywał trasy:

z Warszawy:

 • Warszawa – Gdańsk w ok. 2h 37'
 • Warszawa – Kraków w 2h 12', 
 • Warszawa – Katowice w 2h 19', 
 • Warszawa - Wrocław w 3h 26'.

z Gdyni:

 • Gdynia - Kraków w ok. 5h 22',
 • Gdynia - Katowice w ok. 5h 28'.

Design

Autorem grafiki i kolorystyki malatury oraz wnętrza pociągu jest pracownia projektowa maradDesign, która współpracowała z Design Studio ALSTOM Transport w Saint-Ouen (Francja), natomiast  „nos” zaprojektował Giorgetto Giugiaro - włoski projektant samochodów, współzałożyciel firmy  Italdesign-Giugiaro S.p.A.

Każda klasa, przedsionki, strefa baru mają swoją kolorystykę, jednak łącznie są jednorodne, utrzymane w dobrze współbrzmiącej gamie. Również materiały, poza oczywistymi walorami funkcjonalnymi jak trwałość, łatwe czyszczenie, zostały wybrane dla podkreślenia ciepłego, przyjaznego charakteru wnętrza.

ETCS

ETCS – (ang. European Train Control System) Europejski System Sterowania Ruchem Pociągu, w który będą wyposażone pociągi, umożliwia przekazanie za pomocą fal elektromagnetycznych sygnału z urządzeń sterowania ruchem kolejowym do kabiny maszynisty.

ETCS jest częścią wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego. Wprowadzenie systemu pozwala na swobodne poruszanie się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany obsługi trakcyjnej.

Fundusze Unijne

Zakup 20 pociągów zespołowych, których koszt wyniesie ok. 400 mln euro, może być zrealizowany dzięki umowie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nr POIiŚ 7.1 - 39.1 Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap I).

Z kolei wartość inwestycji, jaką jest budowa Centrum Serwisowego dla pociągów zespołowych, to 30 mln euro, z czego część również została dofinansowana ze środków POIiŚ (nr POIiŚ 07.01-39.2 Budowa hali wielopociągowej dla potrzeb taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap II).

GSM - R

GSM – R (Global System for Mobile Communications-Railways) – kolejowa odmiana cyfrowej łączności komórkowej GSM, przeznaczona zarówno do transmisji danych pakietowych wykorzystywanych do celów m.in. lokalizacji, telemetrii i telematyki, jako podstawowy nośnik danych dla ETCS, jak i do transmisji głosowych.

Hamulec

Pociąg wykorzystuje trzy rodzaje hamulców:

 • pneumatyczny zespolony – czyli taki, który działa we wszystkich wagonach składu pociągu i w normalnym trybie pracy uruchamiany jest z jednego miejsca,
 • elektryczny – na który składa się system hamulca odzyskowego i oporowego z samoczynnym wyborem trybu pracy,
 • postojowy – typu sprężynowego, który umożliwia utrzymanie pociągu w spoczynku na podłożu o nachyleniu do 30 0/00.

Intercity

PKP Intercity aktualnie prowadzi projekty taborowe na kwotę 4,1 mld zł. W realizacji inwestycji taborowych przewoźnik aktywnie wykorzystuje środki Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. W 2012 roku PKP Intercity zrealizowała naprawy rewizyjne ponad 900 wagonów, 150 lokomotyw i ponad 800 zestawów kołowych. Strategia taborowa do 2014/2015 roku zakłada, że docelowo przewoźnik będzie dysponować: 1700 wagonami, 300 wagonami specjalizowanymi, 200 lokomotywami do 120 km/h, 50 lokomotywami manewrowymi, 70 lokomotywami 160/200 km/h, 20 składami zespołowymi oraz 20 nowoczesnymi EZT.

Jakość

PKP Intercity podwyższa standardy podróży - pociągi nowej generacji są zaawansowane technologicznie, komfortowe i bezpieczne. Jakość pojazdu określa m.in. jego wartość użytkowa. Dlatego PKP Intercity położyło nacisk na funkcjonalność, niezawodność i trwałość kupowanego taboru.

Komfort podróżowania

Pociąg został opracowany z myślą o możliwie najniższym poziomie hałasu wewnątrz, nawet przy maksymalnej prędkości jazdy. Konstrukcję pociagu udoskonalono tak, by ograniczyć dźwięki docierające do wnętrza przez dach, którego projekt ulepszono w zakresie aerodynamiki. Zmodyfikowana została również izolacja dźwiękowa podwozia. W kołach - między obręczą a środkiem - zostały zamontowane amortyzatory drgań, co pomoże zmniejszyć hałas emitowany przez jadący pociąg. Rozproszenie napędu pozwoli ograniczyć niekorzystne oddziaływania związane z przyspieszeniem i hamowaniem pociągu oraz drgania.

Lunch

W pociągach zlokalizowana została część barowa umożliwiająca przygotowanie i sprzedaż posiłków oraz napojów, z obszarem na konsumpcję (ok. 20 miejsc stojących).

Masa pociągu

Masa pociągu wynosi 395,5 ton, przy czym maksymalny nacisk osi na tor to 17 ton.

Niezawodność

Rozproszenie napędu umożliwia kontynuowanie podróży w przypadku awarii pojedynczej jednostki.

Ochrona środowiska

Zakup pociągów zespołowych stanowi element strategii ochrony środowiska realizowanej przez PKP Intercity. Pociągi zostały wyposażone w elektryczne układy hamulcowe, które pozwolą obniżyć zużycie energii nawet o 8% i odzyskać do 97% energii, która powróci do sieci trakcyjnej. Wykorzystane do budowy materiały w 95% będą nadawać się do ponownego przetworzenia.

PRM

PRM (ang. Passengers with Reduced Mobility) czyli osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych. To z myślą o nich przy wejściu do wagonu została zamontowana rampa (obsługiwana przez personel pociągu) ułatwiająca wsiadanie/wysiadanie z pociągu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Dla niepełnosprawnych pasażerów została przystosowana także toaleta.

Rowery

W każdym pociągu znajdują się wieszaki na rowery.

Specjalnie przeszkolona obsługa

Alstom przeszkoli maszynistów oraz pracowników załogi pokładowej. Szeroka wiedza i praktyczne umiejętności, w tym bieżąca kontrola stanu technicznego pojazdu, zapewnią pasażerom komfortową i bezpieczną podróż.

Trakcyjne urządzenia

Pociąg składa się z dwóch oddzielnych i niezależnych modułów trakcyjnych. W każdym z nich zamontowano:

 • 1 główny transformator,

 • 2 przetwornice trakcyjne,

 • 4 silniki trakcyjne asynchroniczne,

 • 2 przetwornice dla zapewnienia zasilania obwodów pomocniczych – napięcie 3x400 V AC.

Zasilanie silników trakcyjnych będzie realizowane za pośrednictwem przekształtników. Silniki zostaną zainstalowane pod pudłem pojazdu i połączone z osią napędową poprzez wał Cardana oraz przekładnię stożkową.

Utrzymanie

Bieżąca obsługa składów będzie odbywać się w hali warsztatowej o powierzchni 12 793 m2, która mieści się na warszawskiej Olszynce Grochowskiej. Centrum Serwisowe można podzielić na część magazynowo - usługową oraz biurową. Hala warsztatowa została wyposażona w trzy tory utrzymaniowe oraz dwa tory naprawcze, mogące obsługiwać zespoły trakcyjne. W obiekcie znajdzie się również magazyn części zamiennych oraz automatyczna myjnia dla pociągów. Około 150 osób będzie odpowiedzialnych za konserwację i przygotowanie pociągów do eksploatacji oraz naprawy gwarancyjne.

W celu zapewnienia efektywniejszej realizacji zadań personel obsługi będzie korzystać z oferowanej przez Alstom technologii diagnostycznej TrainTracer. TrainTracer będzie informował centrum o statusie pociągu w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości. System umożliwia także określanie na bieżąco pozycji pociągu przy wykorzystaniu systemu GPS. Kolejnym zastosowanym narzędziem będzie oferowana przez Alstom platforma RAILSYS - oprogramowanie umożliwiające zarządzanie procesem napraw oraz utrzymania poprzez monitorowanie zużycia komponentów i planowanie ich wymiany, jak również napraw.

 

Wielkogabarytowy bagaż

We wszystkich wagonach, na korytarzach oraz na końcu przedziałów pasażerskich, znajdują się specjalne stelaże na bagaż. Dzięki temu udogodnieniu, pasażerowie nie muszą nosić walizek przez cały korytarz wagonu.

Zespołowe składy

Są to pociągi pasażerskie wyposażone we własny napęd trakcyjny (nie jest potrzebna odrębna lokomotywa). Zestawienie składu jest stałe – nie włącza się ani wyłącza poszczególnych wagonów, w przeciwieństwie do tradycyjnych składów.