CENTRUM SERWISOWE

Projekt zakłada budowę częściowo zamkniętej hali całopociągowej oraz automatycznej myjni, zlokalizowanej przed rozjazdem na tory wjazdowe do hali. Nowe zaplecze utrzymania taboru znajduje się na terenie stacji postojowej Warszawa Grochów.

Harmonogram

Działania Termin
Uzyskanie decyzji środowiskowej 16 stycznia 2012 r.
Data złożenia wniosku o dofinansowanie 12 kwietnia 2012 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie 8 sierpnia 2012 r.
Rozpoczęcie budowy (przekazanie placu budowy) 6 listopada 2012 r.
Oddanie hali do użytku 2014 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.