KATEGORIA EIC premium

Inwestycja, jaką jest zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych PKP Intercity, przebiega w dwóch etapach. Pierwszy zakłada zakup 20 składów zespołowych, drugi dotyczy budowy Centrum Serwisowego.

30 maja 2011 r. PKP Intercity S.A. podpisała umowę z producentem taboru Alstom na dostawę 20 składów zespołowych opartych na konstrukcji pociągów ETR 610. Dostawa pociągów nastąpi w 2014 r.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

skrócenie czasu przejazdu, przede wszystkim na trasach Gdynia - Warszawa - Katowice/Kraków czy Warszawa - Wrocław.

POZOSTAŁE CELE:

  • podniesienie komfortu podróżowania,
  • zwiększenie bezpieczeństwa przewozów oraz bezpieczeństwa osobistego pasażerów w czasie podróży,
  • ułatwienie dostępu do transportu kolejowego osobom niepełnosprawnym,
  • poprawa funkcjonowania transportu kolejowego poprzez zapewnienie nowoczesnym składom odpowiedniego zaplecza technicznego,
  • zmniejszenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko.

Realizacja celów będzie możliwa również dzięki inwestycjom w infrastrukturę kolejową.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.